Dịch vụ nổi bật
FPT Thanh Hóa khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng khi đăng ký lắp đặt internet FPT: Miễn phí lắp đặt, miễn phí modem Wifi 4 cổng, giảm cước liên tục từ 120.000đ đến 170.000đ/tháng…
Bảng giá Internet Cá nhân
 • Bảng giá chi tiết các gói cước internet cá nhân hiện hành mới nhất của FPT Telecom
 • Khách hàng doanh nghiệp nhỏ có thể đăng ký gói cước Super 65
Giới thiệu:

 • Gói cước Super 100 áp dụng cho khách hàng là Doanh nghiệp vừa
 • Tốc độ 100Mbps (download/upload) + Băng thông quốc tế 10,816 Kbps, tốc độ tải lên và tải xuống bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbps
 • Phù hợp với Doanh nghiệp nhỏ từ 1-30 thiết bị (PC, Laptop, điện thoại, Fax, Camera…)
 • Lắp đặt nhanh, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Giá cước: (đã bao gồm thuế VAT 10%, đơn vị VNĐ)

 • Phí lắp đặt: 550.000 đồng
 • Giá cước mỗi tháng: 880.000 đồng/tháng
 • Thanh toán trước cước 6 tháng : 5.280.000 đồng
 • Thanh toán trước cước 12 tháng : 10.560.000 đồng
Thiết bị đầu cuối:

 • FPT Telecom trang bị miễn phí thiết bị (modem/converter) cho Khách hàng trong suốt thời gian sử dụng.
 • Thiết bị được sử dụng để lắp đặt mới và bảo trì dịch vụ cho người dùng theo quy định, tiêu chuẩn sử dụng thiết bị đầu cuối của FPT Telecom ban hành.
 • Hub AC1000C/ Hub AC1000F/ Archer C5
Khuyến mãi:

 • Tặng thêm đến 2 tháng cước khi khách hàng đăng ký trả trước cước:
 • Trả trước cước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước
 • Trả trước cước 12 tháng (chọn 1 trong 2 khuyến mãi)
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 2 tháng cước.
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước + Trang bị thêm thiết bị Unifi AC Life/Vigor 2925
Giới thiệu:

 • Gói cước Super 100 áp dụng cho khách hàng là Doanh nghiệp vừa
 • Tốc độ 100Mbps (download/upload) + Băng thông quốc tế 10,816 Kbps, tốc độ tải lên và tải xuống bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbps
 • Phù hợp với Doanh nghiệp nhỏ từ 1-30 thiết bị (PC, Laptop, điện thoại, Fax, Camera…)
 • Lắp đặt nhanh, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Giá cước: (đã bao gồm thuế VAT 10%, đơn vị VNĐ)

 • Phí lắp đặt: 550.000 đồng
 • Giá cước mỗi tháng: 880.000 đồng/tháng
 • Thanh toán trước cước 6 tháng : 5.280.000 đồng
 • Thanh toán trước cước 12 tháng : 10.560.000 đồng
Thiết bị đầu cuối:

 • FPT Telecom trang bị miễn phí thiết bị (modem/converter) cho Khách hàng trong suốt thời gian sử dụng.
 • Thiết bị được sử dụng để lắp đặt mới và bảo trì dịch vụ cho người dùng theo quy định, tiêu chuẩn sử dụng thiết bị đầu cuối của FPT Telecom ban hành.
 • Hub AC1000C/ Hub AC1000F/ Archer C5
Khuyến mãi:

 • Tặng thêm đến 2 tháng cước khi khách hàng đăng ký trả trước cước:
 • Trả trước cước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước
 • Trả trước cước 12 tháng (chọn 1 trong 2 khuyến mãi)
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 2 tháng cước.
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước + Trang bị thêm thiết bị Unifi AC Life/Vigor 2925
Giới thiệu:

 • Gói cước Super 100 áp dụng cho khách hàng là Doanh nghiệp vừa
 • Tốc độ 100Mbps (download/upload) + Băng thông quốc tế 10,816 Kbps, tốc độ tải lên và tải xuống bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbps
 • Phù hợp với Doanh nghiệp nhỏ từ 1-30 thiết bị (PC, Laptop, điện thoại, Fax, Camera…)
 • Lắp đặt nhanh, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Giá cước: (đã bao gồm thuế VAT 10%, đơn vị VNĐ)

 • Phí lắp đặt: 550.000 đồng
 • Giá cước mỗi tháng: 880.000 đồng/tháng
 • Thanh toán trước cước 6 tháng : 5.280.000 đồng
 • Thanh toán trước cước 12 tháng : 10.560.000 đồng
Thiết bị đầu cuối:

 • FPT Telecom trang bị miễn phí thiết bị (modem/converter) cho Khách hàng trong suốt thời gian sử dụng.
 • Thiết bị được sử dụng để lắp đặt mới và bảo trì dịch vụ cho người dùng theo quy định, tiêu chuẩn sử dụng thiết bị đầu cuối của FPT Telecom ban hành.
 • Hub AC1000C/ Hub AC1000F/ Archer C5
Khuyến mãi:

 • Tặng thêm đến 2 tháng cước khi khách hàng đăng ký trả trước cước:
 • Trả trước cước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước
 • Trả trước cước 12 tháng (chọn 1 trong 2 khuyến mãi)
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 2 tháng cước.
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước + Trang bị thêm thiết bị Unifi AC Life/Vigor 2925
Giới thiệu:

 • Gói cước Super 100 áp dụng cho khách hàng là Doanh nghiệp vừa
 • Tốc độ 100Mbps (download/upload) + Băng thông quốc tế 10,816 Kbps, tốc độ tải lên và tải xuống bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbps
 • Phù hợp với Doanh nghiệp nhỏ từ 1-30 thiết bị (PC, Laptop, điện thoại, Fax, Camera…)
 • Lắp đặt nhanh, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Giá cước: (đã bao gồm thuế VAT 10%, đơn vị VNĐ)

 • Phí lắp đặt: 550.000 đồng
 • Giá cước mỗi tháng: 880.000 đồng/tháng
 • Thanh toán trước cước 6 tháng : 5.280.000 đồng
 • Thanh toán trước cước 12 tháng : 10.560.000 đồng
Thiết bị đầu cuối:

 • FPT Telecom trang bị miễn phí thiết bị (modem/converter) cho Khách hàng trong suốt thời gian sử dụng.
 • Thiết bị được sử dụng để lắp đặt mới và bảo trì dịch vụ cho người dùng theo quy định, tiêu chuẩn sử dụng thiết bị đầu cuối của FPT Telecom ban hành.
 • Hub AC1000C/ Hub AC1000F/ Archer C5
Khuyến mãi:

 • Tặng thêm đến 2 tháng cước khi khách hàng đăng ký trả trước cước:
 • Trả trước cước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước
 • Trả trước cước 12 tháng (chọn 1 trong 2 khuyến mãi)
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 2 tháng cước.
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước + Trang bị thêm thiết bị Unifi AC Life/Vigor 2925
SUPER 22
Giới thiệu:

 • Gói cước Super 100 áp dụng cho khách hàng là Doanh nghiệp vừa
 • Tốc độ 100Mbps (download/upload) + Băng thông quốc tế 10,816 Kbps, tốc độ tải lên và tải xuống bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbps
 • Phù hợp với Doanh nghiệp nhỏ từ 1-30 thiết bị (PC, Laptop, điện thoại, Fax, Camera…)
 • Lắp đặt nhanh, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Giá cước: (đã bao gồm thuế VAT 10%, đơn vị VNĐ)

 • Phí lắp đặt: 550.000 đồng
 • Giá cước mỗi tháng: 880.000 đồng/tháng
 • Thanh toán trước cước 6 tháng : 5.280.000 đồng
 • Thanh toán trước cước 12 tháng : 10.560.000 đồng
Thiết bị đầu cuối:

 • FPT Telecom trang bị miễn phí thiết bị (modem/converter) cho Khách hàng trong suốt thời gian sử dụng.
 • Thiết bị được sử dụng để lắp đặt mới và bảo trì dịch vụ cho người dùng theo quy định, tiêu chuẩn sử dụng thiết bị đầu cuối của FPT Telecom ban hành.
 • Hub AC1000C/ Hub AC1000F/ Archer C5
Khuyến mãi:

 • Tặng thêm đến 2 tháng cước khi khách hàng đăng ký trả trước cước:
 • Trả trước cước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước
 • Trả trước cước 12 tháng (chọn 1 trong 2 khuyến mãi)
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 2 tháng cước.
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước + Trang bị thêm thiết bị Unifi AC Life/Vigor 2925
SUPER 35
Giới thiệu:

 • Gói cước Super 100 áp dụng cho khách hàng là Doanh nghiệp vừa
 • Tốc độ 100Mbps (download/upload) + Băng thông quốc tế 10,816 Kbps, tốc độ tải lên và tải xuống bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbps
 • Phù hợp với Doanh nghiệp nhỏ từ 1-30 thiết bị (PC, Laptop, điện thoại, Fax, Camera…)
 • Lắp đặt nhanh, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Giá cước: (đã bao gồm thuế VAT 10%, đơn vị VNĐ)

 • Phí lắp đặt: 550.000 đồng
 • Giá cước mỗi tháng: 880.000 đồng/tháng
 • Thanh toán trước cước 6 tháng : 5.280.000 đồng
 • Thanh toán trước cước 12 tháng : 10.560.000 đồng
Thiết bị đầu cuối:

 • FPT Telecom trang bị miễn phí thiết bị (modem/converter) cho Khách hàng trong suốt thời gian sử dụng.
 • Thiết bị được sử dụng để lắp đặt mới và bảo trì dịch vụ cho người dùng theo quy định, tiêu chuẩn sử dụng thiết bị đầu cuối của FPT Telecom ban hành.
 • Hub AC1000C/ Hub AC1000F/ Archer C5
Khuyến mãi:

 • Tặng thêm đến 2 tháng cước khi khách hàng đăng ký trả trước cước:
 • Trả trước cước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước
 • Trả trước cước 12 tháng (chọn 1 trong 2 khuyến mãi)
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 2 tháng cước.
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước + Trang bị thêm thiết bị Unifi AC Life/Vigor 2925
SUPER 50
Giới thiệu:

 • Gói cước Super 100 áp dụng cho khách hàng là Doanh nghiệp vừa
 • Tốc độ 100Mbps (download/upload) + Băng thông quốc tế 10,816 Kbps, tốc độ tải lên và tải xuống bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbps
 • Phù hợp với Doanh nghiệp nhỏ từ 1-30 thiết bị (PC, Laptop, điện thoại, Fax, Camera…)
 • Lắp đặt nhanh, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Giá cước: (đã bao gồm thuế VAT 10%, đơn vị VNĐ)

 • Phí lắp đặt: 550.000 đồng
 • Giá cước mỗi tháng: 880.000 đồng/tháng
 • Thanh toán trước cước 6 tháng : 5.280.000 đồng
 • Thanh toán trước cước 12 tháng : 10.560.000 đồng
Thiết bị đầu cuối:

 • FPT Telecom trang bị miễn phí thiết bị (modem/converter) cho Khách hàng trong suốt thời gian sử dụng.
 • Thiết bị được sử dụng để lắp đặt mới và bảo trì dịch vụ cho người dùng theo quy định, tiêu chuẩn sử dụng thiết bị đầu cuối của FPT Telecom ban hành.
 • Hub AC1000C/ Hub AC1000F/ Archer C5
Khuyến mãi:

 • Tặng thêm đến 2 tháng cước khi khách hàng đăng ký trả trước cước:
 • Trả trước cước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước
 • Trả trước cước 12 tháng (chọn 1 trong 2 khuyến mãi)
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 2 tháng cước.
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước + Trang bị thêm thiết bị Unifi AC Life/Vigor 2925
SUPER 65
Giới thiệu:

 • Gói cước Super 100 áp dụng cho khách hàng là Doanh nghiệp vừa
 • Tốc độ 100Mbps (download/upload) + Băng thông quốc tế 10,816 Kbps, tốc độ tải lên và tải xuống bằng nhau có thể lên đến hàng trăm Mbps
 • Phù hợp với Doanh nghiệp nhỏ từ 1-30 thiết bị (PC, Laptop, điện thoại, Fax, Camera…)
 • Lắp đặt nhanh, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Giá cước: (đã bao gồm thuế VAT 10%, đơn vị VNĐ)

 • Phí lắp đặt: 550.000 đồng
 • Giá cước mỗi tháng: 880.000 đồng/tháng
 • Thanh toán trước cước 6 tháng : 5.280.000 đồng
 • Thanh toán trước cước 12 tháng : 10.560.000 đồng
Thiết bị đầu cuối:

 • FPT Telecom trang bị miễn phí thiết bị (modem/converter) cho Khách hàng trong suốt thời gian sử dụng.
 • Thiết bị được sử dụng để lắp đặt mới và bảo trì dịch vụ cho người dùng theo quy định, tiêu chuẩn sử dụng thiết bị đầu cuối của FPT Telecom ban hành.
 • Hub AC1000C/ Hub AC1000F/ Archer C5
Khuyến mãi:

 • Tặng thêm đến 2 tháng cước khi khách hàng đăng ký trả trước cước:
 • Trả trước cước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước
 • Trả trước cước 12 tháng (chọn 1 trong 2 khuyến mãi)
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 2 tháng cước.
 • Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 1 tháng cước + Trang bị thêm thiết bị Unifi AC Life/Vigor 2925

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *